Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

3 november

Overlevering Belsjø terrasse!

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

På tirsdag ble prosjektet vårt, Belsjø terrasse, overlevert til kommunen. Det var gledelig å se en fornøyd kunde som fikk komme inn i den ferdigstilte bygningen. Bygget er nå komplett, mens arbeidene med uteområdene vil pågå til midten av november. Brakkeriggen blir også revet da.

 

I denne anledningen ønsker vi også å takke for et godt samarbeid med våre naboer. Prosjektet setter stor pris på behjelpeligheten som er vist fra samtlige. Vi i Skanska takker også for godt samarbeid med Frogn kommune, og håper dere vil trives på Belsjø. Samtidig ønsker vi å rette en takk til de som har fulgt med på bloggen!

 

 

For at vi kan skape enda bedre kommunikasjonsflyt overfor fremtidige naboer av prosjektene våre, ønsker vi gjerne at du svarer på noen få spørsmål:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmOj2k1KI4JAoyH7mm9d-F6tO2EjTvOQzu8dFzeL6a9f1vEA/viewform?usp=sf_link

10 oktober

Varsel om testing av brannalarm

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Før bygget kan tas i bruk, er det viktig å teste alle sikkerhetssystemene slik at disse fungerer slik som de skal. Det skal derfor gjennomføres en fullskalatest for sikkerhet tirsdag 11. oktober. Da skal brannalarmen og systemene som er knyttet opp mot den testes. Det må påregnes noe støy fra byggets brannalarmsystem denne dagen, og i noen av dagene etterpå. Vi beklager de ubeleielighetene dette medfører for naboene våre.

 

16 september

Sluttfase

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Stillasene er i ferd med å bli revet og Belsjø terrasse nærmer seg ferdig! For tiden jobbes det med komplettering innvendig. I tillegg vil arbeidene med tak og fasader pågå ut måneden. Det foregår også arbeid med utomhusområdene.

 

Vi gleder oss til å vise frem bygget når det står ferdig mot slutten av høsten!

5 juli

Sommer på Belsjø terrasse

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

På Belsjø foregår det mye for tiden!

Ute på fasaden er vi i gang med å montere fasadeplater. I tillegg jobber tømrerne med balkongene, der det både skal monteres tremmegulv og spilehimling. Innvendig er de fleste av kjøkkenene montert og flere dører er på plass.

 

Byggeplassen vil holdes i drift i løpet av ferien, men det vil være redusert aktivitet. Vi i Skanska ønsker å benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer!

1 juni

Kranselag

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Etter pandemi og utsettelser ble det endelig gjennomført kranselag for Belsjø og Ullerud terrasse! Dette er en markering som skal forekomme når bygget er under tett tak, og ble i går arrangert av byggherren; Frogn kommune. Totalt 90 stk møtte opp til lunsj, kaffe og kake ved golfbanen.

13 mai

Sikkerhetsuka 2022

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Hvert år gjennomfører Skanska en sikkerhetsuke på alle prosjekter. Dette er en uke der det rettes litt ekstra oppmerksomhet mot helse, miljø og sikkerhet. I løpet av de siste dagene har derfor alle arbeiderne på byggeplassen deltatt i møter og kursing. Hovedfokuset har vært å skape gode analyser i forkant av arbeid som skal utføres. Dette gjøres for å sikre en trygg arbeidshverdag. Hele seansen ble avsluttet med grilling.

 

I Skanska jobber vi sikkert, ellers jobber vi ikke i det hele tatt

1 april

Ventilasjonsaggregat og innvendige arbeider

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det går fremover på Belsjø! Vinduer er montert og Bygg A er i full gang med innvendige arbeider. Maleren har gjort seg ferdig i én etasje og fortsetter videre i neste etasje til uka. Samtidig skal gulvleggeren igang med arbeidene sine fra neste uke. Ventilasjonsaggregatet ble montert på taket denne uka.

På Bygg B jobbes det videre med gipsing  av vegger og himling. Fremover skal flere vinduer settes inn og gulvene skal sparkles.

 

25 februar

Status uke 8

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

På Belsjø jobbes det for fullt både inne og ute. Yttervegger skal påfores, vinduer skal settes inn og gulvene støpes. Videre tilrettelegges det for at maleren kan starte i nær fremtid. Det arbeides for fullt med gipsing av innvendige vegger og montasje av raster for himlinger.

28 januar

Tømmerarbeid og dørleveranse

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Gulvstøpingen i Bygg A er nå ferdig, og det jobbes med enkling og dobling av vegger. Samtidig er det et lag som arbeider med påforing. Videre vil vinduene bli levert førstkommende mandag.

 

På Bygg B er massivtremontasjen nå ferdig, og til uka starter støpingen av gulvene i bygget. Her vil vinduene leveres uka etter de blir levert på bygg A.

13 januar

Gulvstøp og massivtremontasje

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det skjer mye på Belsjø for tiden! Nå er gulvstøp i andre og tredje etasje i Bygg A ferdig, og første etasje støpes fortløpende. Videre jobbes det med enkling av vegger, samtidig som de tekniske er inne. På Belsjø Bygg B skal massivtremontasjen være ferdig i løpet av neste uke.