Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

13 januar

Gulvstøp og massivtremontasje

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det skjer mye på Belsjø for tiden! Nå er gulvstøp i andre og tredje etasje i Bygg A ferdig, og første etasje støpes fortløpende. Videre jobbes det med enkling av vegger, samtidig som de tekniske er inne. På Belsjø Bygg B skal massivtremontasjen være ferdig i løpet av neste uke.

 

22 desember

Julehilsen fra Belsjø terrasse

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det har vært full aktivitet på Belsjø terrasse fem mot jul! Nå er Bygg A montert i massivtre, og betonglaget har gått videre med støping av gulvene. Samtidig har montasjelaget for massivtre begynt å sette opp vegger og dekke for Bygg B. Det vil foregå noe aktivitet i romjulen, mens de resterende innvendige arbeidene har planlagt oppstart over nyttår.

I ny tradisjon tro pantet vi tomflasker fra prosjektet, og gav en liten oppmerksomhet til en familie i nærområdet som hadde det litt trangt før jul. Vi i Skanska ønsker dere alle en riktig god jul – ta vare på hverandre!

25 november

Parallelt arbeid på Belsjø

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Produksjonen fortsetter på Belsjø terrasse! Nå er første og andre etasje reist i massivtre, og montasjelaget er godt i gang med tredje etasje.

Parallellt jobbes det med støping av betongvegger i det som skal bli et mellombygg og Bygg B. Betongarbeidene er forventet å foregå mot midten av desember, da vil det kun være noe påstøp igjen.

10 november

Støping av Bygg B

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Belsjø terrasse vil bli inndelt i to bygninger, men de vil være linket via et mellombygg. Massivtremontasjen har som nevnt startet i Bygg A, og nå foregår støpingen av Bygg B parallelt. Dette utføres av Skanskas egne betongarbeidere.

Videre er montering av massivtreelementer for Bygg B  forventet å starte mot midten av desember.

 

1 november

Progresjon massivtre

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Massivtremontasjen er igang for fullt, og det er tilfredstillende å se at bygget endelig reiser seg! Forløpig er vegger og dekket i plan 1 montert. Videre skal montering av vegger i plan 2 begynne denne uka.

7 oktober

Oppstart massivtremontasje

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Betongarbeidene nærmer seg ferdigstillelse og vi går over i neste del av råbyggfasen. Førstkommende onsdag starter massivtremontasjen på Belsjø terrasse. Det er hovedsakelig vegger, dekker og trapper som skal monteres i perioden fremover. Ved å benytte massivtre i prosjektet sikrer vi rask og effektiv montasje, samtidig som materialet har gode miljøegenskaper. Dette er en viktig faktor som vil minimere byggets energibehov, og er derfor en bidragsyter for å oppnå passivhusstandarden for prosjektet.

Materialene kommer fra Nord-Tyskland og fraktes til prosjektet med lastebiler i ulike etapper. Byggeplassen er trang og ligger i enden av en blindvei. For best sikkerhet stiller leverandøren med to følgemenn som skal lede transporten trygt frem. Det kan i den forbindelse forekomme kortvarig stenging av veien ned til byggeplassen.

Massivtremontasjen vil foregå til midten av januar. Arbeidene vil skje fra mandag til fredag mellom kl. 07-17. Videre vil det muligens bli noe arbeid på lørdagene, i så fall fra kl. 09-15.

Vi i Skanska ønsker dere en riktig god helg!

10 september

Oppstart betongarbeider

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Pelearbeidene og boring av energibrønner er unnagjort, og nå jobbes det med støping av dragere.  Betongarbeidene vil foregå i fire uker fremover, før massivtreelementene kommer i midten av oktober.

 

19 august

Brønnboring og pelearbeider

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Ferien er over og vi kan endelig ta grunnarbeidene til neste nivå! Etter utfordringene med renseanlegget og de forurensede massene har vi nå begynt med pelearbeider. Dette vil foregå de neste tre ukene.

I tillegg er vi i gang med brønnboring på tomten, og denne jobben er planlagt over to uker. De seks geobrønnene skal brukes som varmekilde for byggene. Arbeidene med peling og brønnboring vil medføre noe ekstra støy i tiden fremover.

9 juli

Ferie og videre drift

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Denne uka har vi kjørt siste pumpebil med slam fra renseanlegget. Videre fylles bassengene igjen med sprengstein og rene masser. Prosjektet tar nå ferie, og det vil dermed ikke være noe aktivitet på byggeplassen de neste to ukene (uke 28 og 29).

 

I uke 30 vil graveentreprenøren være her med to mann. Da skal det avrettes for pelerigg og gjøres klart for pelearbeider. Det blir også noe massehåndtering på tomten. Samtidig skal det pigges noe stein og i heisgrubene. Dette anses som støyende arbeider. I uke 32 går vi i gang med brønnboring.

Vi i Skanska benytter også anledningen til å ønske dere en riktig god sommer!

25 juni

Forurensede masser og mer slampumping

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Hovedutfordringen på byggeplassen er fremdeles i tilknytning til det gamle renseanlegget. Som tidligere nevnt er det ulik forurensningsgrad på innholdet i bassengene, slik at vannet og slammet må håndteres forskjellig. Det jobbes nå med å rense vannet som er i basseng 1, 2 og 3 før det forhåpentligvis kan slippes på spillvannsledningen. Samtidig arbeider vi med å pumpe ut slam fra basseng 5. Følgelig vil det komme seks pumpebiler på mandag for å bistå i prosessen.

Utskjæringen av heissjaktene vil være ferdig i morgen, mens piggingen av fjell vil foregå i en liten periode til.