Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

5 mars

Status uke 9

avatar

Vanessa Gomes Olausen

Byggetomten på Belsjø er nå inngjerdet og det er forventet at de første aktivitetene snart kan starte. Den eksisterende turveien som går gjennom tomten kan dermed ikke benyttes i tiden fremover.

15. mars vil grunnentreprenøren begynne med klargjøring av tomten for bygging. I den forbindelse blir det fjellrensk. Dette innebærer bruk av motorsag, gravemaskin og lastebiltransport. Vi ønsker med det å varsle om noe støyende arbeider i perioden fremover.