Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

6 mai

Betongsprøyting (med video)

avatar

Vanessa Gomes Olausen

For å sikre graveskråningene ved de vernede eiketrærne er det benyttet sprøytebetong. Se video av prosessen som ble utført forrige uke.

Før betongsprøytingen startet. De vernede eiketrærne er vist øverst til høyre.

Betongen herdes etter sprøyteprosessen