Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

10 mai

Pumping av slam fra renseanlegg (med video)

avatar

Vanessa Gomes Olausen

Som nevnt i innlegget fra 22. april så består byggetomten av et gammelt renseanlegg. Dette anlegget inneholder flere bassenger, og viser seg å være mye større enn først antatt. I tillegg er bassengene fylt opp med vann og slam, som må pumpes før betongelementene kan fjernes. Siden det ikke finnes noen  tegninger er det utfordrende å vite omfanget av renseanlegget. Etter pumping hele forrige uke viser det seg at de største bassengene er syv meter dype.

Slammet består av forurensede masser og varierer i forurensningsgrad. På bakgrunn av det kan ikke massene leveres til samme deponi, og skal derfor leveres til tre ulike steder. Til sammen er det nå estimert at det er 400 tonn med slam som må kjøres bort. Pumpingen av slam vil fortsette denne uka. Se video av pumpingen.