Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

25 juni

Forurensede masser og mer slampumping

avatar

Vanessa Gomes Olausen

Hovedutfordringen på byggeplassen er fremdeles i tilknytning til det gamle renseanlegget. Som tidligere nevnt er det ulik forurensningsgrad på innholdet i bassengene, slik at vannet og slammet må håndteres forskjellig. Det jobbes nå med å rense vannet som er i basseng 1, 2 og 3 før det forhåpentligvis kan slippes på spillvannsledningen. Samtidig arbeider vi med å pumpe ut slam fra basseng 5. Følgelig vil det komme seks pumpebiler på mandag for å bistå i prosessen.

Utskjæringen av heissjaktene vil være ferdig i morgen, mens piggingen av fjell vil foregå i en liten periode til.