Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

9 juli

Ferie og videre drift

avatar

Vanessa Gomes Olausen

Denne uka har vi kjørt siste pumpebil med slam fra renseanlegget. Videre fylles bassengene igjen med sprengstein og rene masser. Prosjektet tar nå ferie, og det vil dermed ikke være noe aktivitet på byggeplassen de neste to ukene (uke 28 og 29).

 

I uke 30 vil graveentreprenøren være her med to mann. Da skal det avrettes for pelerigg og gjøres klart for pelearbeider. Det blir også noe massehåndtering på tomten. Samtidig skal det pigges noe stein og i heisgrubene. Dette anses som støyende arbeider. I uke 32 går vi i gang med brønnboring.

Vi i Skanska benytter også anledningen til å ønske dere en riktig god sommer!