Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

25 november

Parallelt arbeid på Belsjø

avatar

Vanessa Gomes Olausen

Produksjonen fortsetter på Belsjø terrasse! Nå er første og andre etasje reist i massivtre, og montasjelaget er godt i gang med tredje etasje.

Parallellt jobbes det med støping av betongvegger i det som skal bli et mellombygg og Bygg B. Betongarbeidene er forventet å foregå mot midten av desember, da vil det kun være noe påstøp igjen.