Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

1 juni

Kranselag

avatar

Vanessa Gomes Olausen

Etter pandemi og utsettelser ble det endelig gjennomført kranselag for Belsjø og Ullerud terrasse! Dette er en markering som skal forekomme når bygget er under tett tak, og ble i går arrangert av byggherren; Frogn kommune. Totalt 90 stk møtte opp til lunsj, kaffe og kake ved golfbanen.