Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Belsjø terrasse består av 24 omsorgsboliger for eldre, og skal bygges ved golfbanen i Frogn kommune. Boenhetene er fordelt på to ulike bygninger på samme tomt. Bygg A består av 18 av boenheter, mens de seks andre boenhetene er i bygg B. Bygningene vil gå over tre plan i tillegg til å inkludere en felles takterrasse for hvert bygg. Til sammen utgjør prosjektet et areal på 3000 m2 BTA. Byggene vil bestå av bunnplate og bakvegg i betong, mens plan 1-3 vil være massivtrekonstruksjoner. Videre skal Belsjø terrasse oppfylle kravet til BREEAM Very Good. Prosjektet skal derfor bygges etter passivhusstandarden, som vil redusere energibehovet.

Oppstart for grunnarbeider er 11. februar 2021, og prosjektet forventes å være ferdig til 23. mai 2022. Det er planlagt at betongarbeidene skal ha oppstart i slutten av april 2021, mens innvendige arbeider kan starte i begynnelsen av august 2021. Omsorgsboligene skal eies av kommunen og innflytting er forventet å skje sommeren 2022.

Klikk på bildet for å forstørre.