Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

14 mai

17. mai

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Prosjektteamet på Belsjø Terrasse tar nå fri til tirsdag. Med det ønsker vi dere alle en riktig fin 17. mai-feiring!

10 mai

Pumping av slam fra renseanlegg (med video)

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Som nevnt i innlegget fra 22. april så består byggetomten av et gammelt renseanlegg. Dette anlegget inneholder flere bassenger, og viser seg å være mye større enn først antatt. I tillegg er bassengene fylt opp med vann og slam, som må pumpes før betongelementene kan fjernes. Siden det ikke finnes noen  tegninger er det utfordrende å vite omfanget av renseanlegget. Etter pumping hele forrige uke viser det seg at de største bassengene er syv meter dype.

Slammet består av forurensede masser og varierer i forurensningsgrad. På bakgrunn av det kan ikke massene leveres til samme deponi, og skal derfor leveres til tre ulike steder. Til sammen er det nå estimert at det er 400 tonn med slam som må kjøres bort. Pumpingen av slam vil fortsette denne uka. Se video av pumpingen.

6 mai

Betongsprøyting (med video)

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

For å sikre graveskråningene ved de vernede eiketrærne er det benyttet sprøytebetong. Se video av prosessen som ble utført forrige uke.

Før betongsprøytingen startet. De vernede eiketrærne er vist øverst til høyre.

Betongen herdes etter sprøyteprosessen

27 april

Oppstart fjellskjæring – varsel om støv og støy

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Denne uka starter arbeidene med å skjære ut fjellet rundt byggegropa. Som nevnt i forrige blogginnlegg skal fjellet skjæres ut med wirecut. I den anledning ønsker vi å informere om at det vil bli noe mer støv og støyende arbeider fremover.

22 april

Vernede eiketrær og forurensede masser

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det ble nylig konkludert med at byggekroppen for Belsjø Terrasse skal flyttes 1,5 m østover mot golfbanen. Denne beslutningen er gjort for å unngå konflikt med de vernede eiketrærne som er på tomten. Frogn kommune og deres innbyggere har uttrykt stor interesse for å opprettholde eksisterende landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. I samarbeid med arborist har vi derfor kommet frem til tiltak for å ta vare på trærne i løpet av byggeperioden. Tiltakene er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven og Byggforsk, og skal minimere sjansen for jordkompresjon og mekaniske skader. Tiltakene innebærer blant annet marksirking og etablering av rotforheng. For å hindre kraftige ristninger, slik at rotplatene på tærne løsner, skal fjellet rundt byggegropa skjæres ut med diamantwire.

I tillegg eksisterer det et gammelt renseanlegg på tomten som skal rives før byggingen kan starte. Renseanlegget inneholder 120 000 liter med vann og slam, og det er derfor tatt prøver for å kartlegge hvordan innholdet skal håndteres. I tillegg er det gjort utgravinger og noe forurenset masse er allerede kjørt bort til mottaksanlegg. Mest sannsynlig blir vannet og slammet fra renseanlegget pumpet og kjørt på deponi. Videre skal betongen fra anlegget pigges og kjøres vekk.

Utfordringene knyttet til eiketrærne og renseanlegget har medført en del omprosjektering, og vil gi forsinket oppstart av betongarbeidene i prosjektet. Det er forventet at fjellskjæringen med wirecut kan begynne neste uke.

12 april

Brakkerigg til Belsjø

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Denne uken starter riggingen av brakker på Belsjø terrasse. Det er i dag lagt ut underlag og de første brakkene kommer i morgen. Disse forventes å være klare til bruk i starten av neste uke.

 

7 april

Oppstart gravearbeid og droneflyvning

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Denne uka starter gravearbeidene på Belsjø Terrasse for fullt. Det innebærer utgraving og transport av masser, og det vil i den anledning være mer anleggstrafikk i området. Deretter blir det oppstart av sprengningsarbeider. Mer info om dette vil fremkomme på bloggen.

 

Ønsker samtidig å informere om at grunnentreprenør kommer til å utføre en ukentlig flyvning med drone over byggetomten fremover. Det gjøres for å samle inn data til masseberegninger.

5 mars

Status uke 9

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Byggetomten på Belsjø er nå inngjerdet og det er forventet at de første aktivitetene snart kan starte. Den eksisterende turveien som går gjennom tomten kan dermed ikke benyttes i tiden fremover.

15. mars vil grunnentreprenøren begynne med klargjøring av tomten for bygging. I den forbindelse blir det fjellrensk. Dette innebærer bruk av motorsag, gravemaskin og lastebiltransport. Vi ønsker med det å varsle om noe støyende arbeider i perioden fremover.

 

 

 

29 januar

Prosjektoppstart

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det nærmer seg februar, noe som betyr oppstart av prosjektet Belsjø Terrasse! Allerede førstkommende uke vil gravemaskin være på plass. Det skal graves ned til fjell for å gjøre undersøkelser av grunnen. Videre skal det settes opp byggegjerder og utstyr skal rigges. Til uka vil også grunnentreprenør være på plass, og starter klargjøring av byggetomten med vegetasjonsrensk.

Belsjø Terrasse bygges for Frogn kommune like ved golfbanen i Drøbak, og består av 24 omsorgsboliger for eldre. Prosjektet vil utføres parallelt med Ullerud Terrasse, der det skal bygges åtte boenheter for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er planlagt å bruke de samme firmaene og ressursene på begge prosjektene. Belsjø Terrasse har planlagt ferdigstillelse i mai 2022. Mer informasjon om prosjektet er å finne under Om prosjektet øverst i menyen.

Bloggen skal i all hovedsak brukes til å informere naboer og interessenter om det som skjer i prosjektet. Her vil det være mulig å følge med på fremdrift og bruke kontaktinformasjonen via menyen dersom man lurer på noe. I tillegg vil det publiseres innlegg for å varsle om sjenerende aktiviteter som f.eks. sprengning. Ved å melde seg på epostvarslingen i høyre spalte vil man motta varsel når det publiseres et nytt innlegg på bloggen.

Vi i Skanska ser frem til å komme i gang og ønsker dere samtidig en riktig fin helg!