Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

10 november

Støping av Bygg B

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Belsjø terrasse vil bli inndelt i to bygninger, men de vil være linket via et mellombygg. Massivtremontasjen har som nevnt startet i Bygg A, og nå foregår støpingen av Bygg B parallelt. Dette utføres av Skanskas egne betongarbeidere.

Videre er montering av massivtreelementer for Bygg B  forventet å starte mot midten av desember.

 

1 november

Progresjon massivtre

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Massivtremontasjen er igang for fullt, og det er tilfredstillende å se at bygget endelig reiser seg! Forløpig er vegger og dekket i plan 1 montert. Videre skal montering av vegger i plan 2 begynne denne uka.

7 oktober

Oppstart massivtremontasje

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Betongarbeidene nærmer seg ferdigstillelse og vi går over i neste del av råbyggfasen. Førstkommende onsdag starter massivtremontasjen på Belsjø terrasse. Det er hovedsakelig vegger, dekker og trapper som skal monteres i perioden fremover. Ved å benytte massivtre i prosjektet sikrer vi rask og effektiv montasje, samtidig som materialet har gode miljøegenskaper. Dette er en viktig faktor som vil minimere byggets energibehov, og er derfor en bidragsyter for å oppnå passivhusstandarden for prosjektet.

Materialene kommer fra Nord-Tyskland og fraktes til prosjektet med lastebiler i ulike etapper. Byggeplassen er trang og ligger i enden av en blindvei. For best sikkerhet stiller leverandøren med to følgemenn som skal lede transporten trygt frem. Det kan i den forbindelse forekomme kortvarig stenging av veien ned til byggeplassen.

Massivtremontasjen vil foregå til midten av januar. Arbeidene vil skje fra mandag til fredag mellom kl. 07-17. Videre vil det muligens bli noe arbeid på lørdagene, i så fall fra kl. 09-15.

Vi i Skanska ønsker dere en riktig god helg!

10 september

Oppstart betongarbeider

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Pelearbeidene og boring av energibrønner er unnagjort, og nå jobbes det med støping av dragere.  Betongarbeidene vil foregå i fire uker fremover, før massivtreelementene kommer i midten av oktober.

 

19 august

Brønnboring og pelearbeider

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Ferien er over og vi kan endelig ta grunnarbeidene til neste nivå! Etter utfordringene med renseanlegget og de forurensede massene har vi nå begynt med pelearbeider. Dette vil foregå de neste tre ukene.

I tillegg er vi i gang med brønnboring på tomten, og denne jobben er planlagt over to uker. De seks geobrønnene skal brukes som varmekilde for byggene. Arbeidene med peling og brønnboring vil medføre noe ekstra støy i tiden fremover.

9 juli

Ferie og videre drift

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Denne uka har vi kjørt siste pumpebil med slam fra renseanlegget. Videre fylles bassengene igjen med sprengstein og rene masser. Prosjektet tar nå ferie, og det vil dermed ikke være noe aktivitet på byggeplassen de neste to ukene (uke 28 og 29).

 

I uke 30 vil graveentreprenøren være her med to mann. Da skal det avrettes for pelerigg og gjøres klart for pelearbeider. Det blir også noe massehåndtering på tomten. Samtidig skal det pigges noe stein og i heisgrubene. Dette anses som støyende arbeider. I uke 32 går vi i gang med brønnboring.

Vi i Skanska benytter også anledningen til å ønske dere en riktig god sommer!

25 juni

Forurensede masser og mer slampumping

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Hovedutfordringen på byggeplassen er fremdeles i tilknytning til det gamle renseanlegget. Som tidligere nevnt er det ulik forurensningsgrad på innholdet i bassengene, slik at vannet og slammet må håndteres forskjellig. Det jobbes nå med å rense vannet som er i basseng 1, 2 og 3 før det forhåpentligvis kan slippes på spillvannsledningen. Samtidig arbeider vi med å pumpe ut slam fra basseng 5. Følgelig vil det komme seks pumpebiler på mandag for å bistå i prosessen.

Utskjæringen av heissjaktene vil være ferdig i morgen, mens piggingen av fjell vil foregå i en liten periode til.

 

11 juni

Status uke 23

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det er tatt nye vannprøver av renseanlegget, og vi ser nå på muligheten for sedimentering av vannet i bassengene. I tillegg er det bestemt at slammet skal kjøres på deponi, noe som vil skje fra starten av neste uke.

 

Til mandag får vi også inn en større maskin som skal pigge bort mer fjell. Det vil derfor bli en del støv og støy i forbindelse med denne arbeidsoperasjonen. Videre jobbes det med utskjæring av heissjakter i tiden fremover.

25 mai

Innbrudd

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Vi har dessverre hatt innbrudd på byggeplassen i helgen. Låsen på den ene gravemaskinen er slått i stykker og GPS-en er stjålet. Politiet har vært på stedet for å undersøke omfanget og registrere saken. Dersom noen har sett noe mistenkelig ber vi dere ta kontakt med politiet på tlf 02800.

14 mai

17. mai

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Prosjektteamet på Belsjø Terrasse tar nå fri til tirsdag. Med det ønsker vi dere alle en riktig fin 17. mai-feiring!