Belsjø Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

Status uke 23

Det er tatt nye vannprøver av renseanlegget, og vi ser nå på muligheten for sedimentering av vannet i bassengene. I tillegg er det bestemt at slammet skal kjøres på deponi, noe som vil skje fra starten av neste uke.

 

Til mandag får vi også inn en større maskin som skal pigge bort mer fjell. Det vil derfor bli en del støv og støy i forbindelse med denne arbeidsoperasjonen. Videre jobbes det med utskjæring av heissjakter i tiden fremover.